Odznaky odborností

Ani v zimě se nelení, a tak během tréninků družstvo starších splnilo odznaky odborností, které jsou součástí celostátní soutěže hry Plamen. Letos starší plnili odznak odbornosti – preventista. Úkolem bylo doma naštudovat papíry určené k odbornosti. Poté jsme se sešli v klubovně, kde proběhla odborná výuková prezentace od vedoucí Ivči.

Následoval pak písemný test, ve kterém jsme mohli udělat maximálně tři chyby. Bohužel z šesti účastníků se test jednomu o jednu chybičku nepovedl, a tak k ústní zkoušce bylo připuštěno jen 5 úspěšných. Ústní zkoušku a interaktivní hry k preventistovi zvládli pak všichni, i když někteří s odřeným uchem (naštěstí nebyli odřené obě uši).

Nikdo neopomněl odevzdat povinné obrázky, a tak nic nebránilo k tomu, aby se pět mladých hasičů stalo nositelem odznaku odbornosti – preventista.

Odznaky získali:

  • Adéla Homolková
  • Simona Šikulová
  • Jana Švomová
  • Martina Bláhová
  • Martin Mach

-rs