Přidělená dotace MŠMT pro rok 2017 – Program VIII

Ministerstvo školství, sportu a mládeže podporuje sportovní činnost mladých hasičů. V roce 2017 jsme obdrželi dotaci ve výši 33 tisíc Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup výstroje pro požární útok a na odměny trenérům.