Kronika obce Jámy 2010

I letošní rok byl pro místní hasiče bohatý na různé akce. Potěšující je zjištění, že s novým vedením dostala práce sboru větší rozmanitost. Členové sboru se více zapojují do pořádání kulturních akcí, jako to dělá svaz žen. Dne 8. ledna byla zásahová jednotka přivolána k požáru penzionu Apollo ve Hlinném. Poslední lednovou sobotu sbor uspořádal Hasičský ples s hudbou Dalečanka. Byla to velmi úspěšná akce, na vstupném bylo vybráno 13 a v tombole 16 tisíc korun. Sál doslova „praskal ve švech“.

Od 29. března se sbor věnoval přípravě techniky na překonání rekordu v dálkové dopravě vody. Samotný pokus se uskutečnil 8. května s kladným výsledkem. Voda se táhla z Dolních Louček až na vrchol Devět skal a na své cestě urazila vzdálenost 63,46 km a překonala převýšení 541 metrů. Akce se zúčastnilo na tři tisíce hasičů z ČR a ze Slovenska.  Na jaře se hasiči věnovali  sběru  starého železa od našich spoluobčanů a také sběru kamení z polí.

Novou akcí, které se zhostilo několik mladších hasičů, bylo stavění  máje. Dne 30. května pak proběhlo slavnostní kácení, při kterém se soutěžilo v hodu sudem, pitím piva na čas         a nechybělo ani dražení máje. Tato tradice byla znovu obnovena po 12 letech, po neblahých událostech. Tehdy se několik místních výrostků pokleslých mravů vloupalo do objektu rodinného domu nedaleko místa stavění máje a chladnokrevně rozřezali  připravenou máj na několik kusů. Tím zmařili několikadenní práci tehdejších obnovitelů tradic a odradili je tak od další činnosti.

Začátkem června se sbor zúčastnil okrskové soutěže v Ostrově nad Oslavou. Družstvo žen se umístilo na 2. místě a postoupilo do okresní soutěže v Měříně, kde obsadilo 11. místo. Mladší muži vybojovali 4. místo a ti starší se umístili na 11. příčce.

Letos hasiči  pořádali pouťovou zábavu, které se zúčastnilo především mnoho mladých.

V průběhu léta několikrát oprášili starou koňskou stříkačku a vyrazili v historických uniformách na oslavy okolních sborů jako do Sazomína, Hamrů, Polničky a Nového Města na Moravě, kde bylo setkání Nových Měst. Na konci prázdnin se zúčastnili hašení krematoria v Pelhřimově. Dne 7. září byla zásahová jednotka přivolána k požáru sběracího vozu na slámu. V září proběhl ve Žďáru memoriál Jana Dřínka, kde se umístily ženy na 5. místě, mladší muži skončili na 11. místě a starší obsadili  18. příčku.

 

www.jamy.name/zpravodaj/kronika-obce/rok-2010/