Dálkové spouštění sirény

Upozorňujeme občany, že obec Jámy zavedla dálkové spouštění sirény. V praxi to znamená, že siréna bude zapínána při zkouškách a různých krizových situacích z centrálního pultu KOPIS Jihlava. Jako první, bude - li vše funkční, by měla být spuštěna siréna s dlouhým nepřerušovaným tónem zítra, tedy v první středu v měsíci ve 12:00 hod. Takto bude siréna testována každou první středu v měsíci ve 12:00 hod.. Spuštění sirény v případě požáru je i nadále možné tlačítkem na zdi hasičské zbrojnice.