Činnost MH a dorosru za rok 2010

Na přelomu února a března jsme skládali odznaky odborností.

Ke konci dubna jsme se zúčastnili výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí.

Na jaře šel dorost opět pomáhat s železným šrotem. Dále pak také pomáhali při výrobě laviček.

Dne 30.dubna  dorostenci pomáhali stavět máj.

Na začátku května , jsme se zúčastnili sběru kamení.

Dne 22. května  se konalo jarní kolo hry Plamen. Z 27 družstev jsme se umístili na 11. místě.

29.května  se dorostenci zúčastnili okresního kola v Bystřici nad Pernštejnem. Družstvo chlapců se umístilo na pěkném 3. místě a jednotlivkyně na 2. a 3. místě.

Dne 30.května se konalo kácení Máje. Dorost sehrál scénku pro pobavení a my mladí hasiči jsme si pro jiné děti připravili spoustu her o ceny.

Dne 13.června nás reprezentovala Renata Štouračová v kategorii dorostu na krajském kole v Petrovicích.

19.-20.června se konal „Srandamač“ v Hamrech nad Sázavou. Pro nás to byla velká zábava a nakonec jsme se my starší umístili na 4. místě a mladší družstvo na 2. místě.

Ke konci prázdnin jsme jeli na výlet do Draxmooru, který jsme vyhráli v soutěži. Dále pak ještě na zmrzlinu, kterou jsme také vyhráli. Zakončením se stala volná zábava na Vagónu v Polničce.

Během září a října jsme se začali připravovat na podzimní kolo hry Plamen.

Dne 18.září jsme byli pozváni do Žďáru na běh do schodů na Zelenou horu. Již jsme to běželi poněkolikáté, a tak jsme obsadili pár předních míst. Rozhodně nás bylo vidět i slyšet.

25.září jsme se zúčastnili okrskového kola hry Plamen v Maršovicích. Byla to menší generálka před soutěží. Zde jsme se nenechali zahanbit a obsadili jsme dvě 1.místa jak v kategorii starších tak i v kategorii mladších.

Dne 2.října se konalo podzimní kolo hry Plamen v Mostištích. Složili jsme jak družstvo starších, tak i družstvo mladších. Starší se umístili na 9.místě z 25 družstev a mladší na 10.místě z 15 družstev. Ještě tentýž den odpoledne běželi branný závod také naši dorostenci. Jelikož byly dány nesprávné azimuty, po opravě údajů, muselo naše družstvo dorostenců běžet celou trasu znovu. Nakonec se, ale umístili na pěkném 4. místě z 12.družstev.  Zdeněk Trojánek se umístil v jednotlivcích na pěkném 7.místě.

V listopadu jsme pomohli svazu žen při hrabání listí a úklidu návsi.

-rš