Běh naděje

Letos se běžel 7. ročník Běhu naděje a my jsme se domluvili, že bychom se mohli zúčastnit. Běh se konal v pátek 3. června ve Žďáře. My jsme se u hasičky sešli okolo třetí, běh začínal ve čtyři hodiny. Sraz a prezence byla za kulturním domem. Když jsme přijeli, tak jsme se zaregistrovali a každý jednotlivě přispěl symbolickou částkou. 

sdhjamyrajče.net

Byli jsme rozděleni do tří týmů - 1. tým byli cyklisté, 2. tým byli inline-bruslaři a 3. tým jsme byli my a to běžci a pěšci. První tým vyběhl okolo čtvrt na pět, ti jeli nejdále, poté jel druhý tým a ten jel kousek míň než cyklisté a pak my. My jsme běželi po cyklostezce směrem k Pilské nádrži, kolem fotbalového hřiště k mostku tam jsme dostali razítko a běželi jsme zpět ke startu. 

sdhjamyrajče.net

Starší si běželi podle svého tempa, potom první část mladších běžela s Alčou a ta pomalejší skupina s Renčou. Když jsme doběhli, dostali jsme diplom, vybrali jsme si nějakou drobnou cenu. Nakonec jsme byli vyhlášeni za 2. nejpočetnější družstvo. Určitě jsme rádi, že jsme se zúčastnili a přispěli na dobrou věc.

sdhjamyrajče.net

-js