5. jamské závody koňských stříkaček

Letošní 5. ročník soutěže s koňskými stříkačkami padl na neděli 2.8.2015.

Již den předem, v sobotu, dorazili zahraniční soutěžící ze Slovenska – z Kaplné a ze Sence. Jako každý rok se s nimi vyrazilo na výlet. První zastávkou byla návštěva soukromého pivovaru na Račíně, posléze tradiční zastávka na Veselíčku, kde se poslechli orchestrion. Večer se posedělo v hasičárně, kde se opékalo prase.

V neděli ráno, kdo chtěl, mohl jít do kostela na mši. Poté od 10 hodin začala prezence a ve 12 začala samotná soutěž. Zúčastnilo se 15 sborů, z toho nově 2 družstva žen.

První disciplínou byla štafeta, které so mohlo zúčastnit 6 členů. První dva měli za úkol přeložit hadici a smotat ji. Třetí měl přerovnat pivní lahve z jedné přepravky do druhé. Následující, čtvrtý člen, musel vypít pivo na ex, pátý vypít pivo na ex, ale jeden metr dlouhým brčkem a poslední v řadě měl nejprve sníst suchý rohlík a poté vypít sklenici kozího mléka. Nejtěžším úkolem, jak se většina shodla, bylo sníst suchý rohlík. Především tato disciplína ovlivnila i celkové výsledky.

Po štafetě nám naši nejmenší hasiči předvedli útok s autíčkem, jak hasí pivovar. Po uhašení nám předvedli vlastní verzi štafety, kde také museli smotat hadici, vypít jedno pito na ex a druhé vysosat brčkem. I to zvládli.

Poté následovali útoky s koňskými stříkačkami. Někteří účastníci zahráli i nějaké divadlo. Tím tak zpestřili sérii jednotlivých útoků.

Celkové výsledky muži: 1. Veselíčko 2. Kundratice 3. Herálec … 11. Jámy

Celkové výsledky ženy: 1. Jámy 2. Slavkovice

Letošní novinkou bylo udílení Ceny historie. Tato cena byla udělena tajnou porotou. Bodovalo se historické oblečení, ale také umělecký dojem. 

1. Radňoves 2. Kaplná 3. Herálec

-is

Mnoho fotek najdete: Náš web, obecní web

Video můžete shlédnout zde: web

Články o naší veselé akci si můžete zrekapitulovat: Žďárský deník, Jihlava idnes.cz