Použité zkratky

VD-ZVJ velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV  výkonný výbor
OKRR okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR  ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ  ústřední hasičská škola
CHH  centrum hasičského hnutí
JSDH  jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH  sbor dobrovolných hasičů
OSH  okresní sdružení hasičů
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska